Om Airlift Solutions

Airlift Solutions er et selskap som er eid 50% av Airlift AS og 50% av Transferd AS.

Vi har framtidstro på at flere av framtidens logistikk-utfordringer kan løses med bruk av miljøvennlige droner. Vi knytter luftfartskompetanse sammen med logistikk-kompetanse for å kunne tilby framtidens logistikkløsninger i lufta – med bruk av ny teknologi.

Økt verdiskapning gjennom bruk av ny teknologi er det vi skal levere. Airlift Solutions tilbyr i dag inspeksjonsoppdrag og kompetansebygging for industrien. Vi tilrettelegger for at andre kan bruke teknologi og droner til å løse sine oppgaver på en rask og effektiv måte. Enten ved at vi finner gode tekniske løsninger for dere og ordner alle tillatelser, eller at vi utfører komplette inspeksjoner.

I vår organisasjon har vi luftfartskompetanse, ingeniørkompetanse og tung dronekompetanse som gjør at vi kan tilby komplette pakkeløsninger for kunden.

Tjenester

  • Inspeksjonsrapport

  • Drone og helikoptertjeneste

  • Kurs og kompetansebygging

Airlift Solutions inspeksjoner

Trenger dere avansert utstyr for oppgavene eller ikke har behov for å fly så ofte, kan det lønne seg at vi utfører inspeksjoner for dere. Vi har avanserte droner med zoom og thermokamera som flyr langt og under tøffe forhold. Klarer vi det ikke med drone, så bruker vi gjerne helikopter. Vi har tilgang på kompetanse for å vurdere bilder og lage komplette inspeksjons-rapporter som er tilpasset kundens behov.

Vi leverer komplett inspeksjonspakke tilpasset kundens behov.

Airlift Solutions - Drone- og helikoptertjenester - www.airliftsolutions.no

Fremtiden transportløsninger

Sammen med Transferd jobber vi målretta med å finne en egnet testrute for gods, levert med drone. Airlift Solutions har tro på en grønn logistikk der smågods blir transportert i lufta. Vi er på jakt etter samarbeid med andre selskap som har gods som skal fraktes – og er villige til å prøve ut framtidens transportløsninger på Vestlandet.

Får vi det til her i vårt klima, så kan vi få det til overalt.

Vi vil finne en egnet testrute og prøve konseptet med en fast avsender og fast mottaker.

Dronepilot, Airlift Solutions - Drone- og helikoptertjenester - www.airliftsolutions.no

Fly selv

Dersom dere ønsker å operere droner selv, så kan vi ordne alt av opplæring og godkjennelser. Airlift Solutions vil gi nødvendig opplæring og instruksjoner slik at operasjon av droner vil foregå etter regelverket. Vi vil ta dialogen med Luftfartstilsynet slik at dere slipper å tenke på dette.

Vi har heller ikke agentur på utstyr og kan derfor gi gode objektive råd. Etter samtale med dere så finner vi frem gode tekniske løsninger som er tilpasset din bedrift. Vi ordner all dialog med Luftfartstilsynet for dere og sikrer at alle tillatelser kommer i orden.

Vi kurser dere i bruk av utstyr og alle regler som gjelder. Airlift Solutions gjør det lett å ta i bruk drone!

airlift.no

Helikoptertjenester

Airlift AS har sin hovedbase ved Førde Lufthavn Bringeland i Sogn og Fjordane,  og er den største Nord-Europeiske tilbyder av innenlandske helikoptertjenester. Vi har helikopter stasjonert ved våre baser i Førde (Sogn og Fjordane), Kinsarvik (Hordaland) og Stranda (Møre og Romsdal).  Airlift har også baser i Bergen og Hammerfest der hovedaktiviteten er knytta til transport av los til større fartøy som anløper norske havner.

Aktuelle saker fra Airlift Solutions

Kontakt oss

Børre Eimhjellen, Airlift Solutions - Drone- og helikoptertjenester - www.airliftsolutions.no

Børre Eimhjellen

Daglig leder / CEO

Børre Eimhjellen er 43 år og har maritim teknisk høyskoleutdannelse. Til sammen over 15 års ledererfaring innen maritim, offshore, logistikk og luftfart. Flere års erfaring fra maritime høyspentinstallasjoner.

Børre har bred erfaring innen droner og fjernstyrte systemer, og har hatt dette som hobby i over 30 år.

Stian Berger, Airlift Solutions - Drone- og helikoptertjenester - www.airliftsolutions.no

Stian Berger

Droneoperatør

Stian Berger er 30 år og utdannet elkraft-tekniker ved høyskolen i Bergen. Han er i tillegg utdannet AFIS fullmektig og har jobbet med fly-informasjonstjeneste for Avinor.

Stian har mange års erfaring i å operere ulike dronetyper og er drone-fotograf.