Oppføringer av Alexandria

Dronelogistikk etter Helsevesenets behov

Hans Tore Frydnes er klinikksjef og teknologidirektør for medisinsk teknologi på Stavanger Universitetssykehus. Frydnes har bakgrunn fra stråleterapi og strålefysikk, og har vært i sykehusledelsen i over 20 år, der han i dag har et overordnet ansvar for drift og implementering av all medisinsk teknologi og IKT for Stavanger Universitetssykehus. Endringsprosesser innen teknologi og drift […]

Helse Bergen

Anne Grete Thue er assisterende klinikkdirektør i Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, hvor hun har vært leder i mange år. Thue har jobbet i helsesektoren siden 1975 og har vært med på hele utviklingen i helsesektoren, særlig innenfor laboratoriedrift. Her har hun vært med på en utrolig reise innen utvikling, endringsprosseser i forhold til […]

Mange muligheter for fremtiden

Anne Kristin Kleiven er utviklingsdirektør i Helse Førde. Kleiven har mellom annet ansvar for seksjon for forsking og innovasjon, og jobber med planlegging og prosjekter: Helse Førde har de siste årene jobbet mye med å få opp kultur for innovasjon, med fokus på utadrettet samarbeid med eksterne interessenter for å se på mulighetene som er […]

Testflyvning med drone mellom Gunhildvågen og Fjordbasen i Florø

Siviløkonom Tor-Erik Røynesdal fra Bergen, er fabrikksjef på Cargill Florø. Før han kom til Florø jobbet han på Ewos sitt hovedkontor i Bergen. Røynesdal har tidligere jobbet innen management consulting, der han har vært med på ulike innovasjons- og effektiviseringsprosjekt. Teknologi og nyvinning har alltid vært en stor interesse for Røynesdal. Cargill har lang erfaring […]

Samarbeid med Eurofins Havlandet

Quynh Le er utdannet Cand.pharm/farmasøyt med Utdanningsbakgrunn fra København, Danmarks farmaceutiske universitet. I dag er hun administrerende direktør for Eurofins Havlandet i Florø. Her analyserer de blant annet kjemiske og mikrobiologiske prøver i nye lokaler på Fjordbase.  Eurofins er en del av den internasjonale laboratoriegruppen Eurofins Scientific – et av verdens ledende laboratorieselskap.   I dag […]

Bli kjent med prosjektleder Lise Løvereide

Prosjekt: Droner for effektivisering av Helse Norge Med en bakgrunn som sykepleier og med en mastergrad i helsevitenskap, og snart master i organisasjon og ledelse fra NTNU har Lise Løvereide alltid vært interessert i teknologi, innovasjon og nyskaping. Løvereide tiltrådte stillingen som prosjektleder for «Droner for effektivisering av Helse Norge» i august 2020, og har […]