Airlift Solutions - Teknologi - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Dronelogistikk etter Helsevesenets behov

Hans Tore Frydnes er klinikksjef og teknologidirektør for medisinsk teknologi på Stavanger Universitetssykehus. Frydnes har bakgrunn fra stråleterapi og strålefysikk, og har vært i sykehusledelsen i over 20 år, der han i dag har et overordnet ansvar for drift og implementering av all medisinsk teknologi og IKT for Stavanger Universitetssykehus. Endringsprosesser innen teknologi og drift skjer stadig vekk, og de er et bredt team som har ulike ansvarsområder. Det blir per i dag bygget et helt nytt somatisk sykehus på Ullandhaug, og mye av tiden går også til lokalisering både på det gamle og det nye sykehuset, forteller Frydnes. 

Pasientsikkerhet i fremste rekke

Kvalitet og pasientsikkerhet står i fremste rekke i hver vurdering for Helsevesenet. Tid, kostnad og kvalitet er hovedfaktorene som bidrar til kvalitetsforbedring. Helsevesenet forvalter samfunnets penger og oppdrag, og tid er essensielt for akuttmedisinske tjenester. Hele årsaken til at Helsevesenet er med i prosjekt: dronelogistikk for effektivisering av Helse Norge er at poenget med denne teknologien er at det skal forbedre tid for kvalitet i forhold til den løsningen som eksisterer i dag. 

“I dette prosjektet skal vi finne ut om vi kan øke og forbedre tid, kostnad og kvalitet” sier Frydnes. 

Frydnes forklarer at begrepet kvalitet kan bety mye, og i denne sammenheng omfatter kvalitet at prøver som skal transporteres til sykehuset blir ført fra A til B på en sikrere og raskere måte enn det blir gjort i dag. Dersom dette lar seg gjøre, vil det være betydelig forbedring av både tid, sikkerhet, kostnad og fleksibilitet for pasient, helsepersonell og rekvirent. Istedenfor at det tar et døgn før en prøve har kommet frem, analysert og besvart, kan det blir gjort på få timer. “Det som er interessant med dette prosjektet er at dronelogistikken kan tilpasses Helsevesenet sitt behov” forteller Frydnes. 

Muligheter

På lengre sikt ser Frydnes utrolige muligheter som åpnes opp dersom dronelogistikken blir vellykket. Blant annet ser han for seg ulike stoffer man kan transportere lengre avstander. Et konkret eksempel vil være å frakte radioaktive isotoper fra Oslo til Stavanger. Isotopene blir brukt til pasientundersøkelser. I dag blir de fraktet med privatfly fra Oslo til Stavanger og kostnaden er høy. I tillegg har isotopene begrenset levetid, og må brukes innen et vindu på åtte timer. Dosene de får i dag holder til seks til åtte pasienter. “Det sier seg selv at dersom vi kan effektivisere denne transportmetoden, reduserer vi frakttiden og kan hjelpe flere pasienter innenfor isotopens levetid.” sier Frydnes. 

Norge har en komplisert infrastruktur, og det er utfordrende å flytte noe fra A til B. Med en mer effektiv transportmetode ser han for seg særlig Spesialisthelsetjenesten kan frakte avgårde utstyr både til pustemaskiner, ernæringspumper og smertepumper. Dronelogstikk kan åpne for mange muligheter som vil gjøre radikale driftsendringer i Helsevesenet. “Vi ser nok bare starten på noe vi ikke har fantasi nok til å forstå..” legger Frydnes til. 

Om ei slik teneste blir klar i løpet av 2022, vil helsevesenet vere klar til å kjøpe logistikktenestar utført av droner? I så fall, kva må på plass frå helsevesenet si side og leverandøren si side?

“Helsevesenet er klar til å kjøpe tjenesten dersom det er et bedre alternativ enn det vi har i dag. Vi ønsker å lære mer om dette og bidra til at dette blir et faktum. Jeg tror selv at dronelogistikk er en helt riktig utvikling som bare føyer seg inn i teknologien i dag. Helseforetakene er helt klare for denne teknologien, men det er utrolig viktig at pasientsikkerhet blir ivaretatt.” avslutter Frydnes.