Dronetransport – logistikk

Vi har framtidstro på at flere av framtidens logistikk-utfordringer kan løses med bruk av miljøvennlige droner. Vi knytter luftfartskompetanse sammen med logistikk-kompetanse for å kunne tilby framtidens logistikkløsninger i lufta – med bruk av ny teknologi.

Airlift Solutions jobber med å utvikle en totalløsning innenfor logistikk med drone. Det betyr å finne en løsning som skaper verdi for kunden gjennom øket kvalitet og med redusert miljøavtrykk. Vår løsning vil være basert på høy grad av sikkerhet for samfunnet, slik at en ivaretar interessene til alle som blir påvirket.

Airlift Solutions er stolte av å jobbe tett med Helsevesenet gjennom ulike prosjekter der målsetningen er å finne en totalløsning som er trygg, effektiv og miljøvennlig.