Partiledere på besøk

Ikke hver dag vi har partiledere på besøk som viser interesse for hvordan vi jobber frem en ny logistikkløsning for sykehusene. Vi snakket mye om utfordringene med dagens blodprøvelogistikk og hvordan vi jobber tett med flere sykehus for å løse dette.