FILM – varetransport med drone

Film om og av Airlift Solutions, som leverer minnebrikke med drone i Oslo.