Airlift Solutions - Helse Bergen - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Helse Bergen

Anne Grete Thue er assisterende klinikkdirektør i Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, hvor hun har vært leder i mange år. Thue har jobbet i helsesektoren siden 1975 og har vært med på hele utviklingen i helsesektoren, særlig innenfor laboratoriedrift. Her har hun vært med på en utrolig reise innen utvikling, endringsprosseser i forhold til automatisering og tilpasning, fra det manuelle til det automatiserte. I de siste årene har IKT fått en stor rolle innenfor laboratoriedriften.

Titusenvis av prøver hver dag

Laboratorieklinikken har i tillegg til å betjene inneliggende pasienter og poliklinikk i sykehuset et stort eksternt marked, hvor de undersøker og analyserer prøver fra mange aktører som ligger utenfor sykehuset. Prøvene transporteres i omegnskommunene i hovedsak via budbil, og prøvematerialet har begrenset holdbarhet. Budbil er det mest praktiske og hensiktsmessige i dag, men ikke alt kan fraktes og hentes med dette, derfor bruker de også Posten og Bring i forsendelse av prøver. Det er ikke alltid dagens transportsystemer av prøver er optimale. Det kan ta lang tid og er kostbare

“Utfordringen med denne typen transport av prøvene er tid, og det er veldig spennende og å se om dronetransport kan løse disse problemene for oss. Kanskje gir det oss en tilleggsverdi: Gir det oss mer fleksibilitet?” sier Thue. 

Hver eneste dag er det tusenvis av prøver som transporteres fra både legekontor, prøvetakingsstasjoner og andre sykehus i Helse Vest. 

Økt fleksibilitet og effektivitet for helsepersonell og brukere av helsetjenesten

En dronelogistikkløsning fra Airlift Solutions vil mest sannsynlig kunne gi helsevesenet økt fleksibilitet og hurtighet i hverdagen. Thue forteller at dersom dette blir vellykket, kan dronelogistikkløsningen påvirke hvordan helsevesenet planlegger transport av prøver lokalt. “Det er spennende å se om en analyse vi utfører og tilbyr kan være raskere å få flydd med drone til Bergen, istedenfor å utføre den lokalt.” sier Thue. 

Det vil også bidra til at innbyggerne kan gå flere steder å ta prøvene sine, istedenfor å gå på ett bestemt sted. Det kan bety mye for pasientene. For legekontorene kan det også bli mer fleksibelt å sende av gårde prøver til analyse ved behov. 

“Om en slik tjeneste blir klar i løpet av 2022, vil helsevesenet være klar til å kjøpe logistikktjenestene utført av droner? I så fall, hva må på plass fra helsevesenet sin side og leverandøren sin side?”

“Ja, det vil jeg tro!” sier Thue, om enn i mindre skala. Hun understreker at det er mye som må avklares før man tar en slik avgjørelse; blant annet er ikke kostnadsspørsmålet utredet enda, og så må man etablere landingsplass for dronen. “Vi vil trenge tiden, men vi vil ikke være bakstrevere når vi nå er med på å utvikle et tilbud!” avslutter hun.