Hemmelig droneoppdrag

Teknisk Ukeblad – TU – har laget en artikkel om vårt hemmelige droneoppdrag i Oslo, og som de skriver: Dette er bare starten.

Dronetransporter 2019
Et lite utdrag fra artikkelen:

Målet for alle de involverte partene er å kunne legge grunnen for omfattende kommersielle droneflyvninger i nær framtid. Airlift Solutions er et helt nyopprettet selskap som skal satse spesielt på dronevirksomhet. Samtidig skal moderselskapet Airlift fortsette med bemannede helikoptre, som de i dag har 18 av i flåten. Det nye selskapet håper å kunne starte de første dronetransportene allerede neste år.

Link til TU artikkel her