Kraftbransjen

SMART BRUK AV TEKNOLOGI

Airlift Solutions spesialiserer seg i inspeksjonstjenester og datafangst. Innsamlet data evalueres av teknisk fagkompetanse og implementeres i vår dataanalyse-software som gjør det enklere for deg å analysere resultatene og bruke som beslutningsgrunnlag. Sammenligne resultat fra tidligere inspeksjoner og se utviklingen på ditt personlige dashboard.

ERFARING OG EKSPERTISE

Airlift Solutions har utviklet en helt ny kostnadseffektiv måte å innhente bilder. Vi bruker kombinasjon droner og helikopter. Alt sammen blir vurdert av fagpersoner som har mye erfaring fra vurdering at tilstand på linjenettet. Dette i kombinasjon med effektiv software gjør at vi kan levere gode og tilrettelagte inspeksjonsrapporter. Software gjør at vi kan se på trender og utvikling på en helt ny måte.

1. Datafangst - airliftsolutions.no
2. Databehandling - airliftsolutions.no
3. Dataevaluering - airliftsolutions.no

1. FREMTIDSRETTET OG MILJØVENNLIG INSPEKSJON

Vi legger stor vekt på å finne kostnadseffektive, fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger med høy grad av sikkerhet. Airlift Solutions har den tyngste dronesertifiseringen som er tilgjengelig, noe som gjør at vi kan operere drone utenfor synsrekkevidde og tett opp til folk, bygninger, veier og inntil folkeansamlinger. Vi benytter oss av drone der vi kan, og ved behov samarbeider vi med Airlift AS og bruker helikopter der vi må. Vi ser på ditt behov og finner den beste løsningen for din bedrift!

2. KOSTNADSEFFEKTIV BILDEBEHANDLING

Vi tar bilder med høyoppløslig kamera. Siden hele inspeksjonen blir dokumentert gjennom høyoppløselige bilder markert på kart, trenger ikke fagkompetansen sitte med i helikopter. Bilder blir tatt etter faglig standard og krav, slik at fagkompetanse kan vurdere status i etterkant basert på bildematerialet tatt under inspeksjon.

3. SMART ANALYSE-SOFTWARE

Airlift Solutions har utviklet en software tilpasset store datamengder hentet fra inspeksjoner. Dette gjør etterbehandlingen svært effektiv, i tillegg er data lett søkbar for kunden i etterkant. Trender, oversikt over feiltyper og alvorlighetsgrader blir lett søkbare i software.

  • Kostnadseffektivt
  • Se på trender og utviklinger
  • Filtrere på feiltilstander
  • Lett å hente ut relevante data
  • Enkelt å utarbeide grunnlag til presentasjoner
  • Rapporter i pdf etter ditt ønske

KOSTNADSBESPARELSER DRONEINSPEKSJON

Inspeksjon med drone gjør det mulig å utføre linjebefaring på en rask, sikker og miljøvennlig måte. Ved hjelp av drone kan vi trygt utføre inspeksjoner på kraftlinjer og detaljundersøkelser av høyspentledninger som ellers ville kreve store ressurser og lang tid for å gjennomføre.

Droneinspeksjon sparer en for operasjoner som kan utgjøre en helse- og sikkerhetsrisiko for de ansatte, og i tillegg koster det mindre enn de fleste alternativer. Gjennom regelmessige inspeksjoner og evaluering av levetiden på master og komponenter kan vi hjelpe til med vedlikeholdsplanlegging, slik at vi minimerer risikoen for feil og ufrivillig nedetid av strømtilførsel.