Olje- og gassnæringen

SMART BRUK AV TEKNOLOGI

Airlift Solutions spesialiserer seg i inspeksjonstjenester og datafangst. Innsamlet data evalueres av teknisk fagkompetanse og implementeres i vår dataanalyse-software som gjør det enklere for deg å analysere resultatene og bruke som beslutningsgrunnlag. Sammenligne resultat fra tidligere inspeksjoner og se utviklingen på ditt personlige dashboard.

UNIK EKSPERTISE

Airlift Solutions er tilknyttet en av få uavhengige eksperter på flammetårn. Dette gjør at vi kan levere komplette inspeksjonsrapporter som er uavhengige av leverandører. Anbefalinger på levetid, operasjon og vedlikehold og eventuelt utskiftning vil være helt uten påvirkning av leverandører. Vi bruker software og ser utvikling over tid slik at vi sammen med kunden kan vurdere gjenværende levetid.

EPIM JQS
1. Datafangst - airliftsolutions.no
2. Databehandling - airliftsolutions.no
3. Dataevaluering - airliftsolutions.no

1. DRONEINSPEKSJON – miljøvennlig · effektivt · smart

Vi legger stor vekt på å finne kostnadseffektive, fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger med høy grad av sikkerhet. Airlift Solutions har den tyngste dronesertifiseringen og jobber sammen med en av få uavhengige flaretip eksperter i verden, som kan utføre inspeksjon av flammetårn på borerigger med drone.

Vi utfører oppdrag for Equinor og andre oljeselskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Disse oppdragene består av inspeksjoner med vanlig kamera og varmesøkende kamera.

2. BILDEBEHANDLING

Bilder blir tatt etter faglig standard og krav, slik at fagkompetanse kan vurdere status i etterkant basert på bildematerialet. Vi samarbeider med FLARE LIFE og Jonathan Miles når det gjelder databehandling og faglig vurdering. Jonathan Miles har over 20 års erfaring som spesialistkonsulent for olje- og gassnæringa.

Vi filmer med høyoppløslig kamera og/eller varmesøkende kamera. Vi redigerer og behandler bildemateriell etter ditt ønske, og leverer med eller uten faglig vurdering.

3. SMART ANALYSE-SOFTWARE

Airlift Solutions har utviklet en software tilpasset store datamengder hentet fra drone. Dette gjør etterbehandlingen svært effektiv, i tillegg er data lett søkbar for kunden i etterkant. Trender, oversikt over feiltyper og alvorlighetsgrader blir lett søkbare i software.

  • Kostnadseffektivt
  • Se på trender og utviklinger
  • Filtrere på feiltilstander
  • Lett å hente ut relevante data
  • Enkelt å utarbeide grunnlag til presentasjoner
  • Rapporter i pdf etter ditt ønske

KOSTNADSBESPARELSER DRONEINSPEKSJON

Inspeksjon med drone gjør det mulig å inspisere olje- og gasskonstruksjoner offshore og onshore på en rask, sikker og miljøvennlig måte. Ved hjelp av drone kan vi trygt utføre inspeksjoner som ellers ville kreve store ressurser og lang tid for å gjennomføre.

Droneinspeksjon sparer en for operasjoner som kan utgjøre en helse- og sikkerhetsrisiko for de ansatte, og i tillegg koster det mindre enn de fleste alternativer. Gjennom regelmessige inspeksjoner og evaluering av levetiden på flammetårnet kan vi hjelpe til med vedlikeholdsplanlegging, slik at vi minimerer risikoen for nødstans og ufrivillig nedetid ved bytte av fakkel.