Airlift Solutions - Eurofins Havlandet - Droner - logistikk - Dronelogistikk - Logistikkdrone - transporttjeneste

Samarbeid med Eurofins Havlandet

Quynh Le er utdannet Cand.pharm/farmasøyt med Utdanningsbakgrunn fra København, Danmarks farmaceutiske universitet. I dag er hun administrerende direktør for Eurofins Havlandet i Florø. Her analyserer de blant annet kjemiske og mikrobiologiske prøver i nye lokaler på Fjordbase. 

Eurofins er en del av den internasjonale laboratoriegruppen Eurofins Scientific – et av verdens ledende laboratorieselskap.  

I dag samarbeider Eurofins Havlandet med Airlift Solutions med en shuttleløsning ved hjelp av droner som kan frakte blant annet fôr prøver mellom Cargill i Gunhildvågen og Eurofins Havlandet på Fjordbase.

Peak Sunnfjord

Det hele startet ganske tilfeldig da Quynh Le og Børre Eimhjellen møttes på Peak Sunnfjord. Her kom de i snakk om jobben til hverandre, og utfordringer ifht. frakt og levering av fôr prøver mellom Eurofins og Cargill i Florø ble belyst. Samtidig som Eurofins jobber tett med Cargill, så får Eurofins forskjellige prøver til analyse, fra kunder på tvers av Norge. Kunder i hele Norge sender sine prøver enten via hurtigruten, buss, båt og/eller bil, og Eurofins henter de på kaia. 

“Det er snakk om mye prøveflyt, og de store avstandene mellom de ulike partene skaper utfordringer i forhold til logistikken” forteller Le.  

Da Le hørte om Airlift Solutions sitt prosjekt for effektivisering av Helse Norge var det veldig interessant å danne et samarbeid. 

Effektivisering og bærekraft

Eurofins Havlandet analyserer prøver fra et bredt spekter av kundegrupper, som blant annet båter offshore, fiskeoppdrettere, Ewos og Mattilsynet. Det er snakk om mye shuttletrafikk, både henting og levering av prøver. En slik dronelogistikk som Airlift Solutions jobber med, vil ikke bare gagne Eurofins Havlandet, men også andre laboratorium i Norge som har de samme logistikkutfordringene, samt kundene som avventer prøvesvar. Mikrobiologiske prøver er «ferskvare», og det er snakk om tid. Jo raskere de får prøver levert til laboratorium for analyse, jo bedre, og en dronelogistikk som Airlift Solutions jobber med vil bidra til både effektivisering av prøvesvar på en bærekraftig måte, som gagner alle. 

For Eurofins vil en slik effektivisering av prøvesvar også bidra til at de kan jobbe i et større kvantum, og på denne måten kan nå ut til flere kunder på lang sikt.

eurofins-havlandet-lisa-giil-airlift-solutions

fv. Emil Barstad og Quynh Le. Foto: Lisa Melvær Giil

Utmerket forprosjekt

For å trekke synergieffekter til Prosjekt: Dronelogistikk for effektivisering av Helse Norge, forteller Le at Eurofins sitt samarbeid med Airlift Solutions vil være et perfekt forprosjekt da begge involverer henting og frakting av biologiske prøver. 

“For eksempel er medisinfôr ikke like utsatt, da det ikke trenger å ligge på kjøl eller i frys, og derfor en ypperlig måte å teste dette på uten at det skal få for store konsekvenser,” forteller Le. 

“Vi passer også perfekt med tanke på lokalisering her ute i vest, hvor det er mye vær og vind. Dersom dronen til Airlift Solutions klarer å fly her, kan den fly hvor som helst andre steder!” ler hun. 

“Dersom Airlift Solutions skulle ha ferdigstilt en kommersiell dronelogistikk-tjeneste i løpet av 2022, ville da Eurofins kjøpt denne tjenesten?” 

“Jeg har veldig tro på prosjektet, og det praktiske i forhold til hvordan dronen vil se ut og om den kan gjøre det den skal, er det ingen tvil om at Airlift Solutions får til! Dersom dette skulle fungere, noe som vi tror det vil gjøre, er vi absolutt interessert i en slik løsning, men det er avhengig av vår samarbeidspartner, Cargill. Vi kan ikke alene kjøpe en drone og fly hvor vi vil, det må være i forhold til samarbeidspartner også” avslutter Le.