ewos-cargill-florø-airlift-solutions-droner- Dronelogistikk -dronetransport

Testflyvning med drone mellom Gunhildvågen og Fjordbasen i Florø

Siviløkonom Tor-Erik Røynesdal fra Bergen, er fabrikksjef på Cargill Florø. Før han kom til Florø jobbet han på Ewos sitt hovedkontor i Bergen. Røynesdal har tidligere jobbet innen management consulting, der han har vært med på ulike innovasjons- og effektiviseringsprosjekt. Teknologi og nyvinning har alltid vært en stor interesse for Røynesdal.

Cargill har lang erfaring med å produsere næringsholdig fôr for fisk og dyr. I Florø produserer de fôr til laks og ørret. Som et ledd i selskapets kvalitetskontroll blir det sendt av gårde flere prøver til Eurofins Havlandet i løpet av en uke. I periodene med høy produksjon kan det sendes prøver hver dag. 

Sentral rolle i forprosjektet

Cargill spiller en viktig rolle i droneprosjektet for Airlift Solutions. Sammen med Eurofins Lavlandet på Fjordbasen, er de en av «testerne» i prøveflyning av drone mellom Gunhildvågen og Fjordbasen i Florø. Under testflyvningen skal det transporteres fiskefôr fra Cargill til analyse på laboratoriet til Eurofins Havlandet. 

I dag transporteres prøver med bil, både til og fra Cargill. «Dette er tidkrevende og ikke særlig miljøvennlig,» sier Røynesdal. 

«I Cargill er vi opptatt av bærekraft, og vi jobber bredt for å utvikle oss i grønn retning. Vår nordligste fabrikk vil fra i år være helt utslippsfri, og i Florø jobber vi mot samme mål» forteller Røynesdal. 

Bærekraftig verdikjede 

Cargill bruker i dag mye tid på å transportere prøver til og fra Fjordbasen. Denne tiden de bruker på å sitte i bil kunne blitt brukt til mer verdiskapende arbeid. Så for Cargill er det et stort fokusområder å kunne spare både miljøet og effektivisere arbeidsoppgavene med dronelogistikk. For kundene til Cargill, som er oppdrettere av laks og ørret langs hele Norgeskysten, vil dette gi en forsterket bærekraftig verdikjede. «Det er veldig fint å kunne tilby en mer bærekraftig løsning for kundene» sier Røynesdal. 

I tillegg til å bidra positivt til miljøet, vil effektivisering av arbeidsoppgaver gjøre at de ansatte i Cargill heller kan bruke tiden sin på kundene sine behov. 

Første gang i Norge

«Det er veldig spennende! Dette er første gang det skjer i Norge i en slik skala, og jeg håper det er med på å sette Florø på kartet i forhold til det som skjer av innovasjon i landet vårt. Vi har troen på dette, og ser veldig frem til det! Vi ønsker å være med og støtte opp under en slik testflyvning for å muliggjøre det, og få så mye kunnskap som mulig i dette!» forteller en entusiastisk Røynesdal. 

«Dersom dette skulle bli en suksess, og det viser seg å være økonomisk fornuftig for oss, og ikke minst bærekraftig, så skal vi ikke se bort i fra at vi blir kunder av Airlift Solutions!» avslutter han.